LEGINSTRUCTIE HOUTEN VLOEREN

De houten vloeren zijn uit 2 of 3 lagen opgebouwd.

De 3-laags vloeren hebben een kern van zachthout

(dennen of vuren) met haaks eronder verlijmd een tegenfineer

en erop een toplaag van edelhout. De 2-laags vloeren

hebben een onderlaag van een hoge kwaliteit (berken)

multiplex met daarop een edelhout toplaag. Bij beide constructies

is een minimale werking van de gelegde vloerdelen

gegarandeerd.

Houten vloeren kunnen op 2 manieren gelegd worden:

    zwevend op een juiste ondervloer (vraag om

      advies)

    rechtstreeks verlijmd op de ondergrond.

 

 

Zwevende montage op een juiste ondervloer:

Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden uit een

ruim assortiment ondervloeren. De keuze van een ondervloer

kan gericht zijn op egaliserend vermogen, contactgeluidisolatie,

loopgeluidreductie of geschiktheid bij vloerverwarming.

Neem altijd een ondervloer die voorzien is van

een voldoende dampremmende folie. Bij vloerverwarming is dit alleen noodzakelijk in nieuwbouw.

Voor het plaatsen van de ondervloer moet de ondergrond egaal en vlak zijn. Hoogteverschillen mogen niet hoger dan 2 mm zijn.

 

 

Rechtstreeks verlijmd op de ondergrond:

De ondergrond moet droog (maximaal 2% bij beton en

0,5% bij anhydrite) zijn. Dit dient middels een carbitmeting bepaald te worden. Controleer de vlakheid en trekvastheid van de dekvloer (zie normen WCTB). Raadpleeg voor de juiste contactlijm en hechtingsmiddel.

 

 

Acclimatiseren, controleren en installeren:

Voor het leggen moeten de vloerdelen minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waarin de vloerdelen uiteindelijk geplaatst worden. Laat de vloerdelen hiervoor in hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat en vlak op de grond. Stapel deze niet tegen een buitenmuur. De relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet tussen de 50 en 65% bedragen en de temperatuur tussen de 18C en 22C. Na het acclimatiseren mogen de vloerdelen uitgepakt worden.

 

Controleer elke plank op beschadigingen of productiefouten.

Vloerdelen waarin u een fout ontdekt niet gebruiken.

Houdt rekening met het feit dat het een natuurproduct

betreft (maximaal 5% mag afwijken van de specificatie).

Leg eventuele foute vloerdelen aan de kant of probeer

deze te verzagen. Vermeng vloerdelen uit verschillende pakken, om zo kleur- en structuurverschillen tot een minimum te beperken.

 

Het is heel belangrijk dat het parket rondom bij muren, radiatoren, kozijnen etc. minimaal 15mm vrijgehouden wordt. Is de lengte of breedte echter langer dan 10 meter, dan dient de vrij te houden ruimte dienovereenkomstig aangepast te worden of breng een dilatatievoeg aan.

Bij installatie op een vloerverwarming moet de vloerverwarming uit staan. Na de installatie de temperatuur langzaam verhogen tot maximaal 26 graden.

 

 

Plaatsingsinstructies:

 

1. Probeer met een stukje onderlaag en een vloerdeel of de deuren nog vlot openen. Is dit niet het geval dan

moet u de deuren aan de onderzijde inkorten tot er een speling van tenminste 3 mm is.

 

2. Begin bij het leggen van de vloerdelen met het eerste paneel in een linkerhoek met de veer tegen de muur. Houd altijd een minimale speling van 15 mm.

 

3. Verbind de kopse zijde van het tweede vloerdeel door deze eenvoudig te lijmen op de veer. Werk zo de eerste rij af.

 

4. Meet aan het einde van de rij het laatste vloerdeel en houdt daarbij rekening met een speling van 15 mm.

Zaag de vloerdelen aan de bovenzijde van het vloerdeel met een fijn getande zaag.

5. Begin de tweede rij met het resterende afgekorte vloerdeel. Gebruik echter altijd delen die langer zijn dan 30cm. Lijm de vloerdelen met houtlijm. Druk

de vloerdelen in elkaar en maak eventueel gebruik van

een aanslagblok en hamer.

 

6. Bepaal de diameter van de leidingbuizen en tel daar

minimaal 24 mm bij op. Boor het gat of de gaten en

zaag de plank haaks op de lengte door ter hoogte van

het gat. Plaats het afgezaagde stuk terug nadat het

vloerdeel is gelegd.

 

 

Afwerking:

Nadat de vloerdelen gelegd zijn de eventueel overtollige folie van de ondervloer langs de wand afknippen. Na het stofvrij maken kunnen de afwerkplinten aangebracht worden.

Als de vloer niet is behandeld kan een (kleur-)olie of

lak aangebracht worden. Maak allereerst de gelegde vloerdelen stof- en vetvrij. Indien de vloerdelen reeds geolied zijn kan volstaan worden met onderhoudsolie of wax. Lees de instructies op de verpakking goed

door.

 

 

Eerste onderhoud:

Zorg dat de vloer schoon en stofvrij is. Is de vloer behandeld met olie, dan direct na het leggen een eerste laag onderhoudsolie of wax aanbrengen. Lees zorgvuldig de instructies op de verpakking van deze onderhoudsproducten.

Deze handeling, afhankelijk van het

gebruik, 1 tot 2 maal per jaar herhalen op de loopplaatsen.

Is de vloer mat gelakt, dan adviseren wij na het leggen

direct een onderhoudspolish aan te brengen. Dit ter voorkoming van de indringing van vocht.

 

De natuurlijke werking van parketvloeren:

De vloer heeft de minste werking wanneer de relatieve

luchtvochtigheid van de ruimte 55% (+/-5%) is. Om dit te reguleren maakt u gebruik van luchtbevochtigers en/of luchtontvochtigers.

 

Dagelijks onderhoud:

Voor het dagelijks onderhoud kunt u de vloer vegen, stofzuigen en incidenteel licht dweilen met een goed uitgewrongen dweil. Overvloedig watergebruik is bij het reinigen niet toegestaan. Voorkom dat vocht via naden, aansluitingen e.d. in of onder het hout komt. Vocht in het hout kan leiden tot ongewenste aantastingen, zwellingen en vlekken. Reinigingsmiddelen moeten op de vloerafwerking zijn

afgestemd. Gebruik bij voorkeur Parketreiniger.

 

 

GARANTIE:

Garantie geldt slechts met betrekking tot productiefouten,

niet tot gebreken inherent aan hout. Houdt rekening met het feit dat het een natuurproduct betreft, en dat de gevolgen van de natuurlijke werking van hout (bijvoorbeeld krimpnaden) niet worden gedekt door enige garantie. Daar de houten vloer een natuurlijk product is, zal deze altijd werken, d.w.z. uitzetten bij een hoge luchtvochtigheidsgraad en krimpen bij een lage luchtvochtigheidsgraad.

Ingeval een klacht ontvankelijk is zal de schadevergoeding steeds beperkt blijven tot de omruiling van de vloerdelen die behept zijn met een productiefout, uit het lopende gamma van vergelijkbare kwaliteit, via de dealer. Garantie

is steeds pro rato. Het recht op garantie vervalt bij het niet in acht nemen van de leg- en onderhoudsinstructies. Het recht op garantie wegens productiefouten en elke reclamatie in het algemeen vervalt wanneer de goederen werden gebruikt, bewerkt, geplaatst of verwerkt. Iedere aanspraak

op garantie moet schriftelijk, binnen 8 dagen

na vaststelling, gebeuren. Vijf jaar na aankoopdatum vervalt elk recht op garantie. Het aankoopbewijs, voorzien van de datum dient als garantiebewijs.